Публикације проф. др  Радована Д. Вукадиновића  

Радован Д. Вукадиновић
ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, IV издање, Крагујевац, страна XLIV+578
Издавачи: Центар за право ЕУ и Канцеларија за придруживање СЦГ ЕУ
Продаја: Скриптарница Правног факултета у Крагујевцу, цена: 1650 дин., тел. 034 306 565

Садржај  
Из садржаја: Правни субјективитет ЕУ; комунитарно или европско право; извори права према Предлогу Устава; директно дејство упутстава; карактеристике хармонизације домаћих прописа; случај Cassis; реформе ЗПП од 2003; положај држављана трећих држава у погледу слободног кретања; модернизација правила о конкуренцији; политика спољних односа ЕЗ/ЕУ; acquis communautaire

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ИНСТИТУЦИЈАМА И ПРАВНОМ ПОРЕТКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Издавачи: Комисија Савезне владе за хармонизацију правног система СРЈ са регулативом Европске уније и ИМПП, Београд, 1988, страна 101.  
Распродато

КАКО УСКЛАЂИВАТИ ДОМАЋЕ ПРОПИСЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Издавач: Центар за право ЕУ, Крагујевац, 2004, страна 121.

ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ЗАЈЕДНИЦА, књига I, ИНСТИТУЦИЈЕ 

Издавач: НОВА, Београд, 1991, страна 250.
Распродато

СТВАРАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ КОМУНИТАРНИХ ПРАВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Издавач: Институт за европске студије, Београд, 1998, страна: 301.
Распродато

   
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО, општи део

Издавач: Центар за право ЕУ, Крагујевац, 2005, страна: 425.

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО, општи део

Коаутор са проф. др Витомиром Поповићем

Издавачи: Правни факултету Бања Луци и Центра за право ЕУ, Крагујевац, 2005, страна 510.

ПРАВНИ ОДНОСИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА

Издавач: Научна књига, Београд, 1989, страна: 157.

Распродато

ГАРАНЦИЈЕ НА ПРВИ ПОЗИВ У МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАКСИ

Издавач: Удружење банака Југославије, Београд, 1995, страна: 123.
Коаутор са Цвијетом Анђелковић и Драгославом Вуковић 

Распродато

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Аутор: Дејан Јововић, са прилозима О. Ковача, Д. Ђурић и Р. Вукадиновића

Издавачи: Међународна политика и др., Београд, 1997, страна 346.

 

   
 

ЗБОРНИЦИ РАДОВА

НАЧЕЛА ЕВРОПСКОГ УГОВОРНОГ ПРАВА И ЈУГОСЛОВЕНСКО ПРАВО

Издавачи: Центра за право ЕУ и Институт за друштвене науке, Крагујевац, 2001, страна: 340. 

Продаја: Продаја: Скриптарница Правног факултета у Крагујевцу, цена: 1100 дин., тел. 034 306 565

   
   
   
   

Povratak na homepage