I  PROJEKTI U KOJIMA JE UČESTVOVAO CENTAR

1. Harmonizacija domaćeg prava sa pravom Evropske unije: 2002-2003. -   Nosilac projekta: Institut za
     uporedno pravo
                Centar za pravo EU obradio sledeća pitanja: 
1) SLOBODNO KRETANJE KAPITALA, 
2) SLOBODNO KRETANJE I SIGURNOST INDUSTRIJSKIH PROIZVODA,
3) KONKURENCIJA I DRŽAVNI
MONOPOLI i 
4) SLOBODNO KRETANJE
ROBE U NEUSKLAĐENOM SEKTORU

2.  Nacionalna strategija za pridruživanje Srbije EvrOpskoj uniji (2005)
               
Centar za pravo EU obradio pitanja iz IV glave

3. Master studije iz "Privrednog prava Evropske unije"

 

II Savetovanja 

1.Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo, Kragujevac, 2001.  

III MEDJUNARODNO POSLOVNO PRAVO - ISPITNA GRADJA

1.Udžebenik

1. R. Vukadinović, Međunarodno poslovno pravo, opšti deo,  Kragujevac, 2005. Obuhvata pitanja
        do  međunarodnih trgovinskih arbitraža

2. A. Ćirić i R. Đurović, Međunarodno trgovinsko pravo, posebni deo, Beogrda, 2005. (za ugovore i
         bankarske poslove)  

2. Propisi Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

3. Ispitna pitanja Kliknite ovde

Povratak na homepage