Direktor: Prof. dr Radovan Vukadinović

E-mail: radevuk@jura.kg.ac.yu

 

OSNOVNI PODACI I ZADACI CENTRA ZA PRAVO EVROPSKE UNIJE

 

STATUS: Centar za Pravo Evropske unije je osnovan početkom 2000. godine kao organizacioni deo pri Pravnom fakultetu u Kragujevcu sa osnovnim ciljem da promoviše izučavanje prava Evropske unije. Radi ostvarivanja ovog cilja Centar organizuje razne oblike predavanja i izučavanja komunitarnog prava, a po izraženoj zelji zainteresovanih i konkretnog segmenta ili konkretnog pitanja prava neke od država članica EU.

 

AKTIVNOSTI: Kao stalnu aktivnost Centar svake godine u poslednjoj sedmici u februaru organizuje ZIMSKU ŠKOLU EVROPSKOG PRAVA u trajanju od šest radnih dana sa 45-50 časova i po jedan okrugli sto ili naučni skup.

U 2000. godini je organizovan naučni skup pod naslovom "Kuda ide EU nakon Amsterdama", u 2001. godine naučni skup pod naslovom "Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Evropu - Šansa ili izazov za SRJ," a u 2002. okrugli sto na temu "Proces stabilizacije i pridrživanja."

 

Ostali oblici rada: Organizovanje povremenih seminara, okruglih stolova, kurseva i drugih oblika promovisanja prava Evropske unije. U 2001. godini je organizovao naučni skup "Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo, prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva."

 

PROJEKTI: Centar je učestvovao u projektu harmonizacije jugoslovenskog prava sa pravnom regulativom EU i u izradi Nacionalne strategije pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji..

 

 Direktor

Prof. dr Radovan Vukadinović

Povratak na homepage