Imajući u vidu stalni proces usklađivanja domaćeg prava sa pravom Evropske unije, Centar za pravo Evropske unije Pravnog fakulteta u Kragujevcu uz podršku GTZ - Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit i Privredne komore Beograda  i ove godine organizuje tradicionalnu

 

DEVETU ZIMSKU ŠKOLU
EVROPSKOG PRAVA

 

Mesto: Škola se održava na Zlatiboru od 25. februara do 01. marta 2008. godine u vilama "Srbija" i "Lovćen."

 

Tematske celine:

  • EU prema Lisabonskom sporazumu

  • primena Sporazuma o energetskoj zajednici za JE

  • primena prava EU i reforma domaćeg pravosuđa

  • inostrana iskustva u sprovođenju acqus-a i

  • Srbija i/ili u EU.

Predavači su ugledni profesori univerziteta i istaknuti stručnjaci iz privrede, pravosuđa i uprave iz zemlje i inostranstva: Nemačke, Slovenije, Makedonije i BiH.

 

Upisnina iznosi 18.000,00 dinara, a za tri i više polaznika iz iste organizacije po 15.000,00 dinara. U cenu su uračunata i dva poslednja broja "Revije za evropsko pravo".

 

Uplate vršiti na žiro račun Pravnog fakulteta u Kragujevcu br. 840-999666-79 sa naznakom "ZA ZIMSKU ŠKOLU EVROPSKOG PRAVA".

 

Broj polaznika je ograničen. Pravo pohađanja Škole imaju sva zainteresovana lica.  

 

Certifikat - Svi polaznici dobijaju posebne certifikate o pohađanju Škole.

 

Informacije o Školi se mogu dobiti i na telefone: 034 306 576, 306 510 i 064 8591 445, kao i na  http://pravoeu.jura.kg.ac.yu/ i na web stranici Privredne komore Beograd.

 

Smeštaj - obezbeđuju sami učesnici. Osim smeštaja u vilama Srbija i Lovćen: tel. 031 841 369, u blizini su и hoteli "Zlatibor-Čigota": 031 841 141 i 841 180 ili Hotel "Olimp" 031 842 555 i 841 953

 

 

Rukovodilac Škole

Prof. dr Radovan D. Vukadinović

 

Preporuka Kancelarije za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji (pdf)

Preporuka Ministarstva rudarstva i energetike (pdf)

Povratak na homepage