Imajući u vidu da za Srbiju i Crnu Goru spoljnopolitički prioritet predstavlja uključivanje u integracione tokove Evropske unije čiji će prvi korak biti potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što podrazumeva i usklađivanja (harmonizaciju) domaćih propisa sa pravom EU, reorganizaciju uprave i sudstva i prilagođavanje privrednih subjekata za poslovanje na unutrašnjem tržištu EU, Centar za pravo Evropske unije Pravnog fakulteta u Kragujevcu u saradnji sa GTZ - Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit i ove godine organizuje 

 

 

PETU ZIMSKU ŠKOLU
EVROPSKOG PRAVA

 

 

Mesto: Škola se održava na Zlatiboru od 23. do 28. februara 2004. u vilama "Lovćen" i "Srbija."

 

Predavači su ugledni profesori univerziteta i istaknuti stručnjaci iz privrede, pravosuđa i uprave iz zemlje i inostranstva: Nemačke, Slovenije, Hrvatske i Republike Srpske.

 

Upisnina iznosi 12.000,00 dinara, a za tri i više polaznika 10.000,00 dinara po polazniku. Uplate vršiti na žiro račun Pravnog fakulteta u Kragujevcu br. 840-999666/79 sa naznakom "ZA ZIMSKU ŠKOLU EVROPSKOG PRAVA".

 

Broj polaznika je ograničen. Pravo pohađanja Škole imaju sva zainteresovana lica.

 

Certifikat - Svi polaznici dobijaju posebne certifikate o pohađanju Škole.

 

Informacije o Školi se mogu dobiti i na telefone: 034 306 576, 306 510 i  063 694 082, kao i na sajtu: http://pravoeu.jura.kg.ac.yu,  a za smeštaj na telefon 031 841 369.

 

 

Rukovodilac Škole  

Prof. dr Radovan D. Vukadinović

 

Najava V škole (word)

Najava V škole (pdf)

PROGRAM V ZIMSKE ŠKOLE EVROPSKOG PRAVA (word)

PROGRAM V ZIMSKE ŠKOLE EVROPSKOG PRAVA (pdf)

FOTOGRAFIJE SA V ZIMSKE ŠKOLE EVROPSKOG PRAVA

PRETHODNA (IV) ZIMSKA ŠKOLA EVROPSKOG PRAVA

FOTOGRAFIJE SA  IV ZIMSKE ŠKOLE EVROPSKOG PRAVA

Povratak na homepage